+ + + + + + + + +

Warszawy historia ukryta

Starcie z rosyjskimi oddziałami pod figurą Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przedmieściu. Starcie z rosyjskimi oddziałami pod figurą Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przedmieściu.

W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Grób Pięciu Poległych był symbolem dążeń niepodległościowych oraz najwyższego poświęcenia, jakie Polacy byli gotowi ponieść w walce o niezależność. Mimo, że ofiary były przypadkowe, a zaborca nie pozwolił ustawić żadnego nagrobka, każdy mieszkaniec miasta wiedział, w której części Cmentarza Powązkowskiego zabici spoczywają a miejsce pochówku stało się celem patriotycznych pielgrzymek.

View original post 1,221 more words